Nasz układ nerwowy wychwytuje i i ocenia informacje z otoczenia nie na poziomie świadomym – ale nieświadomym. Te reakcje nie są dobrowolne i nie mamy na nie wpływu. Możemy jednak nauczyć się obserwować jaką reakcję wybrał nasz system nerwowy i w ten sposób wypracować nowy sposób reagowania.

Teoria Poliwagalna
Dr Stephen Porges jest amerykańskim badaczem, profesorem na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Illinois oraz dyrektorem ośrodka Brain – Body Center. Zajmuje się psychofizjologią, badając jak procesy fizjologiczne oraz emocje, poznanie i osobowość współdziałają ze sobą. W 1994 roku sformułował tezy teorii poliwagalnej opisującej działanie autonomicznego układu nerwowego.

Źródło: https://www.facebook.com/nowapsychologia/