mgr Anna Ulfig

Studia psychologiczne o specjalności klinicznej odbyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam także studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.

W pracy uwzględniającej pomoc psychologiczną kieruję się holistycznym ujęciem zgłoszonego zagadnienia, co oznacza, że zawsze łącznie traktuję ciało, umysł i emocje. W celu poszerzenia wiedzy dotyczącej tej problematyki, ukończyłam czterostopniowy kurs metody One Brain. Od lat interesuję się także jogą, prowadząc równocześnie zajęcia oparte na metodach bądź technikach wywodzących się ze wschodnich sposobów pracy z ciałem i umysłem. Zainteresowania te zachęciły mnie do prowadzenia badań wpływu praktyki jogi oraz fitness na świadomość ciała i ogólny komfort funkcjonowania kobiet. Ich wyniki i wiedzę związaną ze świadomością ciała miałam możliwość przedstawić na zajęciach akademickich prowadzonych przeze mnie na Uniwersytecie SWPS.

Główny obszar moich zainteresowań zawodowych dotyczy ustawień systemowych oraz psychodramy. Skończyłam także szkolenie w tym kierunku. Zasady „pierwotnego porządku” są zatem podstawą pracy terapeutycznej jaką wykonuję.

Obecnie pracuję na Dziennym oraz Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Czeladzi oraz w prywatnym gabinecie w Czeladzi. W ramach pracy w fundacji spotykam się także z osobami chorymi onkologicznie i ich bliskimi. Zgłaszane problemy odwołuję do fundamentalnego systemu, z którego każdy z nas się wywodzi, czyli rodziny.

Swoją pracę regularnie superwizuję.

Powrót do strony głównej.