„Miłość udaje się tylko wtedy, gdy znamy jej porządki. Ślepa, bezwiedna miłość nie zna tych porządków i często prowadzi na manowce. Ale jeśli miłość zna te porządki i je respektuje, sprowadza, to za czym tęsknimy. Ma wtedy zarówno dla nas, jak i dla ludzi z naszego otoczenia dobroczynne i uzdrawiające działanie”.

Bert Hellinger

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod są ustawienia systemowe.

Ustawienia systemowe

Twórcą metody ustawień systemowych jest Bert Hellinger. Jego wieloletnie obserwacje funkcjonowania plemion afrykańskich pozwoliły odkryć pierwotną potrzebę jednostki jaką jest hierarchia w systemie. Stąd sformułował on pojęcie „pierwotnego porządku”, które stało się istotą zapoczątkowanej przez autora metody.

Stosowane w metodzie techniki pozwalają odkryć uwikłania jednostki w teraźniejsze i przeszłe losy rodziny, tym samym stają się kluczem do rozpoczęcia procesu zmiany.

Ustawienia systemowe dają możliwość spojrzenia na system rodzinny jako miejsce rodzącej się tożsamości jednostki, zdolności do miłości, empatii, umiejętności nawiązywania relacji, komunikacji oraz tworzenia związków z innymi ludźmi. Jednocześnie stają naprzeciw koncepcji, w której za przyczynę wszelkich niepowodzeń dziecka uznaje się rodziców. Według twórcy metody rodzące się wtedy wzajemne obwinianie i osądzanie to główne czynniki, które niszczą system rodzinny a tym samym jednostkę.

Ustawienie rodzinne należą do terapii ultrakrótkich, co oznacza, że zazwyczaj jedno spotkanie wystarczy by przyjrzeć się problemowi. Prowadzone są w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.

Ustawienia systemowe mogą być pomocne dla osób które:

– mają problemy w relacjach lub marzą o szczęśliwym związku,

– chcą uwolnić się od uwikłań rodzinnych,

– doświadczają wykluczenia lub straty bliskiej osoby,

– zmagają się z poważnym konfliktem lub trudnym wydarzeniem,

– chcą przezwyciężyć wewnętrzne i zewnętrzne konflikty,

– doświadczają nawracających problemów zdrowotnych,

– mają konflikty w pracy lub odczuwają wypalenie zawodowe,

– szukają sukcesu zawodowego.

Powrót do strony głównej.